ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ČNS LICENCE „C“

DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ ČNS LICENCE ,,C“ A ,,D“


Pořadatel: Trenérsko – metodická komise ČNS

Termín: školení : 23. 2. – 24. 2. 2019, doškolení: 23. 2. (nebo 24. 2. po domluvě ) 

Místo konání: Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4  (zasedačka + tělocvičny ) 

Přihlášky a informace: do 21. 2. 2019 na adresu: pavlik.sport@centrum.cz 

Určeno: trenérům k získání „C“ licence (účast na školení není podmíněna předchozím získáním „D“ licence ČNS), trenérům k prodloužení licencí ,,C“ a ,,D“, jejichž platnost skončila či končí v roce 2016, 2017, 2018, 2019,  všem  účastníkům bude prodloužena  platnost licencí do r. 2024.

Poplatky: ŠKOLENÍ   - 1200 Kč/osoba (v ceně poplatku je studijní literatura) DOŠKOLENÍ  - 600 Kč/osoba (platba na místě vedoucímu akce proti potvrzení o zaplacení účastnického poplatku) 

Prezence: sobota 23. 2. v 9:50 – 10:00 hod. 

Časový program: ŠKOLENÍ : 23. 2. ( 10:00 – 20:00 hod. ) a 24. 2. ( 8:00 – 16:00  hod. ) DOŠKOLENÍ : 23. 2. ( 10:00 – 14:00 hod.) ( s sebou průkaz trenéra !!!) 

Potřeby účastníků: fotografie 3,5x4 cm, psací potřeby, poznámkový sešit, sportovní úbor, sálová obuv, domácí obuv, každý účastník vlastní nohejbalový míč!!! 

Program: teorie a praxe sportovní přípravy ( historie, názvosloví, jednotlivé složky sportovní přípravy, sportovní příprava dětí a žen, osobnost trenéra, regenerace, zásady koučování, HČJ, HK, diskuse k problematice, testování hráčů, plánování a struktura tréninkové jednotky, atd. )                     

Ubytování: zajišťuje si  každý individuálně !!! ( pořadatel nezajišťuje )                                                                       

Stravování: individuálně (restaurace do 500 m od místa konání akce ), v hale  k dispozici nápojový automat                    

Vedoucí akce a lektor: Vladimír  Pavlík,  telefon:  775 311 957 

Další lektoři: Jan Tirpák 

Poznámka: V přihlášce uvádějte osobní údaje + typ akce ( školení / doškolení )                                                 


DOŠKOLENÍ  je možné absolvovat případně také v neděli 10. 2. (po předchozí  domluvě)