Rozhodčí

Oblast rozhodčích organizuje a řídí Komise rozhodčích ČNS. Seznam členů komise a zápisy z jednání KR najdete v sekci Orgány ČNS.


Registr

Registr rozhodčích


Nábory

Staň se rozhodčím!


Vzdělávání

Systém vzdělávání rozhodčích nohejbalu sestává z pravidelných školení a doškolení, pořádaných dle výše licence různými stupni ČNS. Komplexní informace o systému vzdělávání a udělování licencí rozhodčích obsahuje Směrnice pro udělování licencí a vzdělávání rozhodčích - viz sekce Dokumenty.

Regionálních školení se mohou zúčastnit i zájemci z jiného kraje nebo okresu.

Doporučená literatura Pravidla, Soutěžní řád, Disciplinární řád ČNS, rozpisy příslušných soutěží - viz sekce Dokumenty.

Školení, doškolení a semináře rozhodčích proběhly v březnu 2018. V případě zájmu o informace k termínům dalších školení se obraťte na členy Komise rozhodčích.


Školení, doškolení a semináře 2020:

MístoDatumPřihlášky doDruh školeníPozvánka
Modřiceso 14.3.2020po 9.3.2020Školení rozhodčích lic. DPozvánka na školení Modřice
Modřicene 15.3.2020po 9.3.2020Seminář rozhodčích lic. D a CPozvánka na seminář Modřice
Prahaso 21.3.2019po 16.3.2020Školení rozhodčích lic. DPozvánka na školení Praha
Prahane 22.3.2020po 16.3.2020Seminář rozhodčích lic. D a CPozvánka na seminář Praha


DokumentyOrganizační dokumenty vzdělávacích akcí rozhodčích

Ostatní dokumenty