Krizová opatření ve sportu

Vláda ČR svým usnesením č. 995 a č. 996 ze dne 8.10.2020 přijala krizová opatření týkající se i oblasti sportu


V souladu s platnými usneseními vlády ze dne 8.10.2020 probíhají nohejbalové soutěže vyhlášené ČNS do neděle 11.10.2020 s omezením max. 130 osob venku nebo v hale bez diváků. Turnaje se mohou konat jen venku s max. počtem 20 osob. Nohejbalisté, evidovaní v soutěžích, mohou do 11.10.2020 využít haly a tělocvičny i pro trénink. Od pondělí 12.10.2020 do 25.10.2020 dojde k uzavření všech sportovních hal a tělocvičen, přerušují se všechny nohejbalové soutěže. Venku je dále možný trénink v počtu max. 20 osob. bez použití šaten a sociálního zázemí sportoviště.

ČNS doporučuje dodržovat veškerá nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR a sledovat aktuální opatření proti šíření koronaviru Covid-19.