Můj klub 2021 - pozor ZMĚNA!!!

NSA zveřejnilo na svých stránkách https://www.agenturasport.cz/muj-klub-2021/ dodatek č. 1 k dotační výzvě Můj klub pro rok 2021


Aktualizované znění Výzvy 2/2020 MŮJ KLUB 2021 naleznete na webových stránkách Národní sportovní agentury. Změna se týká především zahájení a ukončení termínu příjmu žádostí, původně od 15.10., nyní až od 22.10.2020. Dále je upravena mimo jiné i část výpočtu dotace, kde dochází ke snížení částky na sportovce v kategorii D z 2 500 Kč na 2 000 Kč. Nové znění Výzvy naleznete na https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/20...

Při zpracování žádosti nezapomeňte vyplnit a přiložit nezbytné přílohy o vlastnické struktuře, potvrzení o bankovním účtu a případně plné moci k zastupování. Ostatní náležitosti vyplynou z formuláře. 

V případě potřeby konzultací k tomuto tématu se neváhejte obrátit buď na servisní organizace ČUS https://www.cuscz.cz/kontakty/krajske-organizace-c... nebo na ČNS.